Aangespoord door de Tweede Kamer wil minister Weerwind (Rechtsbescherming) extra beperkende maatregelen invoeren voor de zwaarste categorie criminelen die in de EBI in Vught verblijven of elders op een afdeling voor intensief toezicht (AIT). Daarmee moet worden voorkomen dat ze vanuit de cel contact onderhouden met de eigen misdaadorganisatie.

Advocaat
In het wetsvoorstel van het kabinet krijgt de minister voor Rechtsbescherming de bevoegdheid om het contact tussen een gedetineerde en de buitenwereld voor langere tijd te laten beperken. Zo kan het contact in de vorm van brieven, bezoek, telefoongesprekken of het contact met de media aan banden worden gelegd. Ook maakt het voorstel het mogelijk om visueel toezicht te houden op het contact tussen een gedetineerde en zijn advocaat. Het aantal advocaten dat toegang krijgt tot de gedetineerde, wordt beperkt tot maximaal twee.

De Afdeling advisering vindt in ieder geval dat de maatregelen niet mogen gelden voor gedetineerden op een AIT. De beperkingen ten aanzien van het contact met de advocaat zijn immers generiek van aard en zouden daarmee voor alle AIT-gedetineerden gaan gelden. Waarom de minister kiest voor generieke maatregelen met betrekking tot de rechtsbijstand is de afdeling niet duidelijk. De meest vergaande maatregelen kunnen enkel worden toegepast op gedetineerden van wie de grootste veiligheidsrisico’s uitgaan, aldus het advies.

Onnodig
De Afdeling advisering noemt het twijfelachtig of het gerechtvaardigd is alle gedetineerden in de EBI en de AIT te onderwerpen aan de beperkingen in de rechtsbijstand. ‘De vraag rijst immers of sommige gedetineerden binnen deze regimes niet onnodig en onevenredig getroffen worden wanneer er geen specifieke aanwijzingen bestaan dat er voor deze gedetineerden een bijzonder risico op dergelijk misbruik bestaat.’ Minister Weerwind krijgt het advies zijn keuze nader te motiveren of anders om te zetten in individuele maatregelen.

Advertentie