Mr. X trad op voor een man die (onder andere) de omgang met zijn dochter wilde herstellen.
Toen mr. X daarover begon bij de advocaat van de ex, schreef die dat de man zich bijna anderhalf jaar geleden bij Veilig Thuis had gemeld met zorgen over het welzijn van zijn dochter in het nieuwe samengestelde gezin van de moeder. Veilig Thuis deed onderzoek, maar constateerde dat niets op een onveilige situatie wees. De man hoorde dat op het moment dat zijn dochter bij hem logeerde. Hij werd razend en reageerde dat op haar af. Vervolgens haalde hij haar bed uit elkaar, propte haar spullen in vuilniszakken en zette haar om negen uur ‘s avonds op straat, aldus de advocaat van de vrouw.

Contactverbod

Sindsdien was de omgang gestopt en stelde Veilig Thuis de voorwaarde dat er eerst omgangs- en veiligheidsafspraken moesten worden gemaakt. Volgens de advocaat was de man bij de school van de dochter verschenen, wat het herstel doorkruiste. Zij had inmiddels om een straat- en contactverbod verzocht.

Mr. X besprak dit met zijn cliënt en adviseerde hem voorlopig geen omgangsregeling af te dwingen bij de rechter.

Na een half jaar informeerde hij bij de advocaat van de wederpartij hoe het ervoor stond: wilde de dochter al contact? Het antwoord was nee. Mr. X stuurde dat bericht door aan de cliënt met de mededeling dat de dochter inmiddels twaalf jaar was en dat er niets viel af te dwingen bij de rechtbank.

De cliënt klaagt bij de raad van discipline Amsterdam onder andere dat mr. X niks voor hem had gedaan waardoor hij nog steeds geen omgangsregeling had. Mr. X wees ter zitting op zijn plicht als familierechtadvocaat om ook het belang van de dochter in acht te nemen. Een omgangsregeling afdwingen leek hem op dat moment niet in haar belang.

Dominus litis

De tuchtrechter oordeelt dat mr. X zorgvuldig heeft gehandeld door bewust een half jaar te wachten met het opnieuw aan de orde stellen van een omgangsregeling. Een advocaat is dominus litis en moet een eigen beoordeling maken.

Ook de andere klachten treffen geen doel en de tuchtrechter verklaart de klacht ongegrond.

Om misverstanden te voorkomen: kinderen mogen vanaf hun twaalfde niet zelf kiezen bij wie ze wonen en of ze met de andere ouder omgaan. Vanaf die leeftijd geldt wel dat de rechter ze uitnodigt voor een kindgesprek.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie