De redenen waarom zijn uiteenlopend, maar een belangrijke redenen is dat arbitrage duurder is. Daarnaast heerst er een uitgesproken vertrouwen in de overheidsrechtspraak vanwege de geboden rechtszekerheid. Een derde van de general counsels heeft ervaring met alternatieven, zoals corporate mediation en bindend advies. Ze zijn daar in meerderheid tevreden tot zeer tevreden over.

Uit de survey blijkt verder de meeste geschillen spelen met afnemers. Het gaat daarbij vaak om nakoming van contractuele verplichtingen. Steeds vaker gaat het om geschillen over het aansprakelijk stellen voor geleden schade. In 55 procent van de gevallen worden procedures gestart vanwege financieel belang, gevolgd door de bescherming van de rechtspositie (veertig procent). De bescherming van de reputatie of het imago wordt door vijf procent als primair belang genoemd. Als een procedure anders afloopt dan verwacht, wijten general counsels dat voor 42 procent aan de antipathie of sympathie van de rechter voor standpunten en voor 32 procent aan de kwaliteit van de rechterlijke macht.

Ook blijkt uit de survey dat de Netherlands Commercial Court (NCC) bekender is geworden dan twee jaar geleden (tachtig procent tegenover 66 procent). Zeven procent van de general counsels heeft ervaring met het procederen bij de NCC en 58 procent overweegt het NCC op te nemen als bevoegde rechter in commerciële contracten.

Aan het onderzoek deden zo’n honderd general counsels mee.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie