‘Een advocaat wordt op zijn woord geloofd’: dat adagium betekent dat de rechter mag afgaan op de mededeling van een advocaat dat hij namens iemand optreedt (en ook niet meer dan dat), zei het Hof van Discipline in 2012. In tijden van wantrouwen iets om te koesteren, en het scheelt administratieve rompslomp.

Maar dan moet achter de schermen de vertegenwoordiging wel op orde zijn. Mr. X kreeg van een cliënt het verzoek om beslag te leggen bij iemand die geld van zijn vader had geleend. De vader was overleden en de cliënt was een van de erfgenamen. De cliënt had een volmacht van zijn moeder. Mr. X vroeg of de cliënt ook namens de andere erfgenamen optrad, en de cliënt beaamde dat.

Dus prijkte ook de naam van de zus van de cliënt op het beslagrekest. De zus wist van niks. En de vordering was, anders dan mr. X in het rekest deed voorkomen, nog niet opeisbaar.

Toen de zus erachter kwam vroeg ze mr. X om het dossier. Hij wilde het niet geven omdat ze geen cliënte was, maar vroeg de broer de stukken aan haar te verschaffen.

Onafhankelijkheid

De zus klaagt dat mr. X haar zonder opdracht in rechte had vertegenwoordigd.

Ook had mr. X haar moeten wijzen op de mogelijkheid van onafhankelijk advies toen hem bleek dat hij een fout in de dienstverlening had gemaakt, vond ze.

De raad van discipline Den Bosch verklaart de eerste klacht gegrond. Mr. X was zomaar op de mededeling van de broer afgegaan en had daarmee de kernwaarde onafhankelijkheid ten opzichte van de cliënt veronachtzaamd. Het was ook onzorgvuldig tegenover de zus én de rechter, die de advocaat qua vertegenwoordiging op zijn woord moet kunnen vertrouwen.

Mr. X had bovendien een onjuiste vordering ingediend, wat in strijd was met de kernwaarde deskundigheid.

De tweede klacht was ongegrond: volgens de raad kon de zus zich niet beroepen op gedragsregel 16 lid 2 omdat ze geen cliënt was.

Maar mr. X had toch deels zich wel gedragen alsof hij mede namens haar optrad. Zou het dan niet logisch zijn dat hij zich ook bij een fout dienovereenkomstig tegenover haar zou moeten gedragen?

Hoe dan ook: mr. X kreeg een berisping.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie