Peter Hanenberg
Peter Hanenberg

Op verschillende social media kanalen barstte eind april de discussie rondom #Weski al los. Dat zette door nadat de tuchtrechter Weski op 4 mei een voorlopige schorsing oplegde. De ordemaatregel zou volgens sommigen voorbarig zijn en de deken wordt verweten Weski te hebben laten vallen en niet eerder te hebben ingegrepen. Hanenberg: ‘Ik heb gemerkt dat er in de afgelopen weken heel veel wisselende meningen zijn over mijn rol als deken, maar er was voor mij geen enkele reden om eerder ingrijpen te rechtvaardigen.’

Al eerder liet de deken in een kort statement weten dat het hem ‘heel zwaar’ valt de raad van discipline te hebben moeten verzoeken om Weski voorlopig te schorsen. ‘Uiteraard heb ik als deken regelmatig contact met mevrouw Weski gehad over hoe het met haar ging en of zij in staat was het dossier te voeren. Maar over die gesprekken kan ik niets zeggen omdat deze vertrouwelijk zijn. Mevrouw Weski is bijna 45 jaar advocaat met een tuchtrechtelijk schoon verleden. Ze heeft met bovenmenselijke inzet en gedrevenheid het vak uitgeoefend. Het zou ook afbreuk doen aan mevrouw Weski als advocaat als ik na haar aanhouding geen verzoek tot schorsing bij de tuchtrechter had gedaan. Omdat ze nu geen praktijk kan voeren, heeft ze haar handen vrij waardoor zij zich kan richten op wat voor haar nu het belangrijkst is.’

Schorsing

Hanenberg werd kort voor haar aanhouding op 21 april als deken van het arrondissement Rotterdam door het Openbaar Ministerie op de hoogte gebracht van het bestaan van het strafrechtelijk onderzoek. ‘Het was een enorme schok,’ vertelt hij. Hanenberg was vervolgens namens de Rotterdamse orde van advocaten als toezichthouder aanwezig bij de doorzoeking van haar woning en kantoor en bij haar aanhouding.

‘Een van de functionarissen die routinematig bij de huisdoorzoeking betrokken was, zei: “Het went nooit”. Iedereen kan zich voorstellen hoe ingrijpend en indringend het is als er ’s-morgens op de plek waar je woont en je je veilig voelt en net wakker bent een team van tien mensen in vol tenue in jouw huis staat. Het is algemeen bekend dat mevrouw Weski enorm aan haar privacy hecht en daarom wil en kan ik niet namens haar spreken over hoe zij dat heeft ervaren.’

Enkele dagen na haar aanhouding besloot Hanenberg een verzoek tot schorsing bij de tuchtrechter in te dienen. ‘Het feit dat het Openbaar Ministerie een aanhouding doet, haar woning doorzoekt, haar kantoor doorzoekt en om een voorlopige hechtenis heeft gevraagd,  die is toegewezen, geeft aan dat zij een pas op de plaats moet maken. Mevrouw Weski moet haar handen vrij kunnen hebben om zich volledig op haar eigen verdediging te kunnen richten. Natuurlijk heb ik alle voor- en nadelen afgewogen. Als ik verkeerd zat dan zou de tuchtrechter hebben geoordeeld dat het verzoek te vroeg was ingediend. Maar liever die stap dan niets doen. Ik ben nog steeds van mening dat het verzoek tot schorsing in het belang van de advocatuur en de rechtzoekenden is.’

Ordemaatregel

‘Bovendien staat in artikel 60ab van de Advocatenwet dat als er ernstige bezwaren tegen een advocaat zijn gerezen, die kort gezegd de praktijkvoering kunnen raken, er voldoende reden bestaat voor een schorsing,’ besluit Hanenberg. ‘De raad van discipline heeft het verzoek op 4 mei toegewezen. Het is nadrukkelijk een ordemaatregel, geen strafmaatregel. Ik begrijp dat mevrouw Weski geen verweer tegen de schorsing heeft ingediend.’

De inmiddels 68-jarige Inez Weski wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie en schending van geheimen. De strafrechtadvocate stond onder andere Ridouan Taghi bij in het Marengo-proces. Weski is niet de eerste advocaat in dit proces die is aangehouden. In januari werd (ex-)advocaat Youssef Taghi, de neef van Ridouan, veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en zes maanden voor zijn rol als ‘boodschappenjongen’. De advocaat van Youssef, André Seebregts, sprak tijdens het proces over een ‘parallelle communicatielijn’ en suggereerde dat Weski mogelijk voor Ridouan Taghi was gezwicht. Deze verklaring trok hij later in. Weski ontkende de beweringen. Vrijdag werd bekend dat Ridouan Taghi voorlopig zijn eigen verdediging in het Marengo-proces gaat voeren. Weski zit nog altijd vast, maar de beperkingen zijn inmiddels opgeheven.

In het juninummer van het Advocatenblad staat een uitgebreider interview met de Rotterdamse deken Peter Hanenberg.

zwart-wit-daphne-

Daphne van Dijk

Freelance journalist

Profile page
Advertentie