Rechters en raadsheren blijven tot de leeftijd van 73 jaar inzetbaar als rechter-plaatsvervanger of raadsheer-plaatsvervanger. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Deze inzetbaarheid van deze rechters en raadsheren als plaatsvervangers is nodig, omdat de rechtspraak door een gebrek aan capaciteit kampt met achterstanden. Verhoging van de capaciteit, onder meer door de opleiding van extra rechters, gaat nog jaren duren.

De wettelijke ontslagleeftijd voor raadsheren en rechters is zeventig jaar. In reactie op de coronapandemie, toen de achterstanden snel opliepen, besloot het kabinet dat ook oudere magistraten tijdelijk als plaatsvervanger mogen worden ingezet. De tijdelijke regeling vervalt op 15 juli. Weerwind wil de maatregel nu met drie jaar verlengen.

Advertentie