Als onderdeel van de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten (WUS) wilde het kabinet verdachten die zich in voorlopige hechtenis of detentie bevinden, verplichten aanwezig te zijn bij de behandeling van de strafzaak en de uitspraak. Tot dusver hebben verdachten daarin de vrije keus, tenzij de rechter anders beslist. De verschijningsplicht moet garanderen dat slachtoffers hun spreekrecht in het bijzijn van de verdachte kunnen uitoefenen.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt Weerwind dat de verplichte aanwezigheid niet zoals bedoeld per 1 juli 2023, maar pas een jaar later kan worden ingevoerd. Verder gaat de verschijningsplicht wel gelden bij de inhoudelijke behandeling, maar niet meer bij de uitspraak.

Volgens de minister is gebleken dat de verschijningsplicht onvoorzien grote personele en financiële consequenties heeft. Bij de politie en de DJI is maar liefst 170 extra fte nodig, schrijft hij aan de Kamer. Hoewel er voor de maatregel maar vijf miljoen euro is uitgetrokken, vergt deze 23,4 miljoen euro. De verschijningsplicht leidt tot een langere zittingsduur en noopt tot extra beveiliging en transport.

Door verplichte aanwezigheid bij de uitspraak te schrappen wordt de benodigde investering van 23,4 miljoen teruggebracht naar 9,3 miljoen euro per jaar.

Advertentie