Een vrouw die in het verleden chef de bureau was bij het kantoor van mr. X, voerde zonder advocaat verweer in een kort geding over haar woning, maar verloor: ze moest het appartement ontruimen.

Ze maakte een hogerberoep-dagvaarding en zette daarin dat mr. X haar advocaat was. Ze liet de dagvaarding betekenen. Ze had kennelijk nog kantoorbriefpapier in huis en verzocht daarop het hof om inschrijving op de rol. Ze ondertekende zelf, in naam van verweerder.

Lef

Toen mr. X ervan hoorde schreef hij de vrouw: ‘Ik ben verbijsterd over jouw lef om mij ongevraagd en ongekend in jouw zaken te betrekken.’ Bij het uitblijven van een behoorlijke toelichting overwoog hij maatregelen te nemen.

Volgens de vrouw was het een noodgreep omdat ze zo snel geen advocaat had kunnen vinden. Kon mr. X haar niet helpen een geschikt iemand te vinden? ‘Indien u van plan bent roet in het eten te gooien, dan heeft dit rampzalige gevolgen voor mij (…). Dat zou uiterst gemeen zijn, een advocaat onwaardig en in flagrante strijd met de gedragsregels.’

Van de rol

Mr. X vertelde de voorzitter van het hof dat hij zich wilde zich onttrekken en waarom, en verzocht het hof de rechten van de vrouw veilig te stellen. De zaak werd voorlopig van de rol gehaald.

Twee weken later vond mr. X in overleg met de deken een andere advocaat voor de vrouw. Hij mailde haar diens gegevens en schreef dat haar veronderstelling dat hij haar voor altijd zou bijstaan niet klopte.

Je zou zeggen: keurig opgelost, maar de vrouw klaagt dat mr. X zonder overleg met haar de zaak van de rol had gehaald. Dat mr. X haar niet wilde bijstaan paste niet bij hem en was hem veeleer ingefluisterd door een collega. Schadelijk voor haar, en een advocaat onwaardig.

Korte metten

De voorzitter van de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden maakt er korte metten mee. Mr. X had correct en met het oog op het (processuele) belang van de klaagster gehandeld. Dit ging in deze omstandigheden ‘bijkans nog wel verder dan wat van een behoorlijk handelend advocaat mag worden verwacht’, aldus de voorzitter. En van schade was ook niks gebleken. Kennelijk ongegrond dus.

Het zet wel aan het denken. Hoe makkelijk is het voor iemand met kennis van zaken om ongevraagd een advocaat voor zijn karretje te spannen?

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie