De subsidieregeling is bedoeld om gedupeerde huiseigenaren in Groningen te voorzien van kosteloze rechtsbijstand en vergoeding van aanverwante kosten. Uit onder meer de parlementaire enquête naar de afhandeling van aardbevingsschade bleek dat de rechtspositie van bewoners ongelijkwaardig is ten opzichte van het Instituut
Mijnbouwschade en de Nationale Coördinator Groningen. Door kosteloze rechtsbijstand te verschaffen wil het kabinet een gelijk speelveld creëren bij de afhandeling van schade.

De advocaat die rechtsbijstand verleend krijgt een vergoeding van veertig punten voor het indienen van een zienswijze en het eventuele daaropvolgende bezwaar bij de aanvraag om schadevergoeding, blijkt uit de concept-subsidieregeling. Voor het vervolgtraject in de juridische procedure wordt ook telkens veertig punten uitgekeerd. Het tarief van een toevoegingspunt is momenteel 120,20 euro.

Speciaal fonds

De Nederlandse Orde van Advocaten pleitte eerder voor een speciaal fonds waaruit advocaten betaald konden worden. Om te voorkomen dat zich te weinig advocaten zouden melden, opperde de NOvA een verhoogd uurtarief.

Weerwind wil daar echter niet aan. Een speciaal fonds zou slechts dienen om advocaten een hoger uurtarief te betalen. Volgens hem is het ook niet uit te leggen wanneer advocaten die Groningers bijstaan, meer geld zouden krijgen dan andere sociaal advocaten die op toevoeging werken.

De minister hoopt dat ook advocaten uit andere delen van Nederland hun diensten  in Groningen aanbieden. Om dat de stimuleren wordt een onkostenvergoeding van twee punten per zaak toegekend. De specialisatie-eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt, worden ook versoepeld. Niet alleen advocaten met als rechtsgebied algemeen bestuursrecht komen in aanmerking, maar ook letselschadeadvocaten. Die moeten dan wel een driedaagse cursus algemeen bestuursrecht volgen, betaald door Economische Zaken (EZK).

Weerwind verwacht tot en met 2029 jaarlijks vijf miljoen euro te betalen aan rechtsbijstand voor Groningers. Dat bedrag komt ten laste van de EZK-begroting.

Advertentie