Grapperhaus gaat aan de slag binnen zowel bachelor- als het masteronderwijs van de opleiding Rechtsgeleerdheid, in het bijzonder de master Toga aan de Maas. Deze master richt zich onder meer op de rol van togadragers in een democratische rechtsstaat en de sociaal-economische context. Naast hoorcolleges en interactieve werkgroepen, zal er met studenten gewerkt worden aan real life casus en papers.

Het onderzoek van de leerstoel richt zich op de Nederlandse rechtsstaat. Hierbij wordt gekeken naar waar de rechtsstaat vastloopt of schuurt, en hoe de kans hierop in de toekomst geminimaliseerd kan worden.

Grapperhaus was van 2017 tot en met 2022 minister van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij advocaat en bijzonder hoogleraar Europees Arbeidsrecht aan de Universiteit van Maastricht. Hij is auteur van een groot aantal publicaties, waaronder het boek ‘Rafels aan de Rechtsstaat’. Daarin beschrijft hij de problematiek van een steeds groter wordende kloof tussen groepen die wél, en groepen die geen aansluiting vinden in de dynamiek van de moderne samenleving.

Ferdinand Grapperhaus

‘We zijn elkaars lot uit het oog verloren’

Advocaat Ferdinand Grapperhaus maakt zich zorgen: de samenleving valt uit elkaar en we laten het gebeuren. Een groeiende groep blijft achter zonder…

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie