De aanhouding van ‘onze zeer gewaardeerde collega’ voegt een nieuwe zwarte bladzijde toe aan het boek van Marengo, treurde Flokstra in wat formeel zijn dupliek was. Flokstra staat met zijn collega Nico Meijering Mohamed R. bij, één van de zeventien Marengo-verdachten. ‘Net als de andere gitzwarte bladzijden in Marengo raakt ook deze bladzijde de samenleving, rechtsstaat, de strafrechtspleging, dit strafproces en bovenal de strafrechtadvocatuur. Of nog concreter, het raakt de strafrechtadvocaat nu en in de toekomst in zijn functioneren en daarmee in zijn rechtsstatelijke functie.’

Volgens Flokstra is er sprake van een patroon. Hoe zwaarder de criminaliteit, hoe harder de overheid optreedt. ‘Het betekent dat de kerntaak en functie van de strafrechtadvocaat steeds moeilijker wordt. Dat de equality of arms (…) steeds verder onder druk komt te staan.’ Als raadsvrouw van Ridouan Taghi ervoer Inez Weski dat als geen ander, zei hij. ‘Zij had de meest complexe advocatenrol, taak en functie van ons allen in dit proces dat qua verharding geen gelijke kent’.

Lees verder in het e-magazine van juni.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie