Een jonge vrouw werd donderdagavond aangehouden op verdenking van behoorlijk zware strafbare feiten. Vrijdagmorgen bezocht mr. X haar als piketadvocaat. Op basis van het verhaal van de vrouw adviseerde ze haar een verklaring af te leggen. Volgens de vrouw zei ze dat het wel met een sisser zou aflopen. Ze informeerde de vrouw over de procedure en over haar rechten en hield haar de keuze voor: verhoor met verhoorbijstand, maar dan pas later omdat mr. X nog andere piketmeldingen had, of zonder verhoorbijstand, dan kon het meteen.

Zwijgrecht

De vrouw wilde niet wachten en koos voor verhoor zónder. Ze beriep zich op haar zwijgrecht en werd in verzekering gesteld. Mr. X sprak haar daarover. De vrouw werd in beperkingen gesteld en mr. X vertelde haar dat per telefoon. Ze meldde ook dat een advocaat uit Amsterdam de zaak wilde overnemen en droeg de zaak die avond over. Zaterdagochtend bracht ze de vrouw nog een kort bezoekje.

De vrouw klaagt onder meer dat mr. X haar slechts vijf à tien minuten had bezocht en niet had gezegd dat ze moest kiezen voor verhoorbijstand, eventueel door een vervanger. Ze zou gezegd hebben dat het wel met een sisser zou aflopen.

De raad van discipline Arnhem-Leeuwarden gaf mr. X een waarschuwing omdat ze haar cliënte zonder verhoorbijstand het verhoor had laten ingaan. Ze had moeten bedenken dat ze met zeven piketmeldingen mogelijk niet alle cliënten voldoende aandacht kon geven.

De cliënte was jong, werd verdacht van ernstige feiten en was niet eerder verdachte geweest. Het strafpiket is mede bedoeld verdachten tegen zichzelf te beschermen – aldus de raad.

Hoger beroep

In hoger beroep gaat dat oordeel onderuit. Volgens Hof van Discipline is strafpiket bedoeld als eerste rechtsbijstandverlening. De advocaat moet dan afgaan op wat de cliënt vertelt. Verdachten kunnen van consultatie- en verhoorbijstand afzien, behalve bij uitzonderingen voor minderjarigen of kwetsbaren.

Dat het eerste gesprek hooguit vijf of tien minuten had geduurd vond het hof niet aannemelijk, gezien alles wat er was besproken.

Nu de cliënte minderjarig noch kwetsbaar was, mocht mr. X respecteren dat ze afzag van verhoorbijstand. Er was die dag drie keer contact geweest en uit niets bleek dat de cliënte toen ontevreden was over de (wijze van) bijstandverlening.

En zoveel piketmeldingen? Dat is staande praktijk en te doen, aldus het hof.

De klacht is ongegrond.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie