Het kabinet neemt daarmee de aanbevelingen over van de Commissie advocatendiensten aan de Staat die eind 2022 naar buiten kwamen. De Tweede Kamer had gevraagd volledig te stoppen met Pels Rijcken als landsadvocaat. Mede vanwege het gebrek aan animo bij andere kantoren ziet de commissie daar geen heil in. Ook een overheidsinstituut dat volledig kan voorzien in advocatendiensten voor de Staat ziet de commissie niet zitten. Wel komt er, afgezien van het deels werken met andere kantoren, meer toezicht op kantoren waarmee wordt samengewerkt. Zo moet er een beter overzicht zijn van in behandeling zijnde zaken van de Staat.

De aanbevelingen van de commissie zijn volgens de minister aanleiding om naast het contract met Pels Rijcken te bezien hoe contracten die sommige ministeries al hebben met andere advocatenkantoren, kunnen worden uitgebreid naar andere ministeries. Ook wordt gewerkt aan zoveel mogelijk uniformiteit in de contractvoorwaarden hierbij. De minister wil dat het in de toekomst eenvoudiger wordt andere kantoren dan de landsadvocaat in te schakelen. ‘Er moeten meer keuzemogelijkheden worden gecreëerd in advocatendiensten.’ Het kabinet zet verder in op meer centrale coördinatie bij de ministeries voor een betere monitoring van advocatendiensten.

Aangepast contract

De minister schrijft verder dat met de instelling van de commissie in mei 2022, daags na de fraudekwestie bij Pels Rijcken, het contract met de landsadvocaat al is aangepast. Zo zijn er aanvullende eisen gesteld over de bedrijfsvoering binnen het kantoor. Het contract is nu naar aanleiding van het advies van de commissie verder aangepast.

‘De landsadvocaat heeft zich in de loop van jaren volledig gevormd naar de behoefte van de Staat. De commissie noemt het een grote kracht van Pels Rijcken dat het een institutioneel geheugen heeft aangaande juridische kwesties waarin de Staat is verwikkeld of is geweest. De keerzijde is echter dat het ook een afhankelijkheid creëert. Daarom onderschrijft het kabinet het belang van het vergroten van keuzemogelijkheden in advocatendiensten en de noodzaak van scherpere monitoring en beter zicht op in behandeling zijnde zaken.’

Yesilgöz6

Yeşilgöz vraagt advies over landsadvocaat

Justitieminister Yeşilgöz heeft een commissie gevraagd uit te zoeken waar de rijksoverheid haar juridische dienstverlening het best kan onderbrengen.

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie