Advocaten spelen een cruciale rol in het vinden van gezamenlijke oplossingen tussen scheidende ouders, stelt de RSJ. ‘Het is daarom van belang dat advocaten getraind worden in het toepassen van mediationvaardigheden, het centraal stellen van het belang van het kind in de scheidingsprocedure en het voorkomen van een juridische strijd tussen ouders.’

De huidige beroepsopleiding tot advocaat bevat een algemene vaardighedenmodule gericht op mediation en alternatieve geschilbeslechting (ADR). De RSJ beveelt de minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind aan om met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) in gesprek te gaan om te komen tot extra kwaliteitseisen voor advocaten die echtscheidingszaken behandelen waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn.

De RSJ adviseert verder om de belangen van kinderen altijd centraal te stellen in deze problematiek. Om escalatie van scheidingsproblemen te voorkomen is het van belang dat alle betrokken partijen, zoals gemeenten, jeugdhulpverlening en -bescherming, advocatuur en rechtspraak, daarvoor verantwoordelijkheid nemen, aldus het rapport.

gezinsadvocaat1

Echtscheidingsspecialist nieuwe stijl – voor het hele gezin

Als het een beetje meezit, ziet binnenkort de gezinsadvocaat het levenslicht. Een kerngroep bestaande uit vijftien professionals werkt hard aan deze…

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie