Volgens de beide ministers biedt het huidige recht biedt onvoldoende bescherming tegen strafwaardige lijkschendende gedragingen. Hoewel necrofilie zich slechts zelden heeft voorgedaan in Nederland, was vervolging vaak alleen mogelijk op grond van een ander delict, zoals beschadiging van het overleden lichaam (artikel 350 Sr). De bewindslieden vinden dat echter niet passend bij het leed dat wordt aangedaan en het respect dat het overleden lichaam verdient.

Met hun voornemen geven de twee ministers gehoor aan een Tweede Kamermotie eerder dit jaar waarin tot strafbaarstelling werd opgeroepen. Eerder kwam ook het  Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) tot de slotsom dat een zelfstandige strafbaarstelling, net als in menig ander land, de voorkeur heeft.

Advertentie