Ellian heeft daartoe een amendement ingediend op de Wet
vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht, die later dit jaar door de Tweede Kamer wordt behandeld.

Snellere procedure

Het wetsvoorstel introduceert de zogeheten preprocessuele bewijs- en verzamelingsplicht in een civielrechtelijke procedure, waardoor de nadruk komt te
liggen op aanlevering van stukken voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling. Het idee daarachter is dat partijen eerder samen naar een oplossing zoeken en dat een procedure sneller verloopt als de rechter er aan te pas moet komen.

In de toelichting op zijn amendement trekt Ellian de beoogde efficiencywinst in twijfel. Daarnaast zegt hij ‘zich niet aan de indruk te kunnen onttrekken dat het
Nederlandse bewijsrecht met de voorgestelde aanpassing opschuift in
Angelsaksische richting’. Zonder een grondige en overtuigende onderbouwing is dat een onwenselijke ontwikkeling, aldus het Kamerlid.

Strategisch procedeergedrag

Ellian waarschuwt dat de introductie van een preprocessuele bewijs- en informatieplicht ‘strategisch procedeergedrag’ juist in de hand kan werken. Hij noemt het voorstelbaar dat het tot meer zittingen leidt, bijvoorbeeld omdat partijen nog niet de beschikking over het benodigde bewijs hebben of simpelweg nog geen goede analyse van de bewijspositie hebben gemaakt.

Aangezien een voldoende onderbouwing van deze vergaande wijziging van het civiele bewijsrecht ontbreekt, is het beter om dit onderdeel van het wetsvoorstel te
schrappen, concludeert de voormalige advocaat.

Alles op tafel vóór het proces

Expertgroep Hammerstein adviseert het bewijsrecht in civiele procedures aan te passen. De rechter dient vóór procedureaanvang over de feiten te…

Advertentie