Advocaten in dienstbetrekking zijn het er unaniem over eens: het bedienen van slechts één cliënt is een groot voordeel. Je hoeft geen tijd te schrijven, de lijnen zijn kort en er is ruime kennis van de verschillende belangen die er spelen. Bovendien is het mogelijk om indien nodig in een vroeg stadium in te grijpen of te adviseren om zo conflicten te voorkomen. Daar komen een goede werk-privébalans, brede carrièremogelijkheden en collega’s met verschillende nationaliteiten en achtergronden bij. Wie wil dat nou niet?

Van de 18.562 advocaten die Nederland rijk is, werken er 966 in dienstbetrekking (peildatum eind mei). De advocaat in dienstbetrekking werd in 1998 geïntroduceerd door toenmalig staatssecretaris van Justitie Job Cohen. De Cohen-advocaten werken onder strenge voorwaarden die zijn uitgewerkt in afdeling 5.5 van de Verordening op de advocatuur (Voda). De regels uit de Voda zijn er op gestoeld de onafhankelijkheid van de advocaat te waarborgen. Die onafhankelijkheid kan immers onder druk komen te staan als de advocaat een werknemer is en op grond van de arbeidsrelatie inherent afhankelijk is van die werkgever. Een van de eisen waar advocaten in dienstbetrekking aan moeten voldoen, is het tekenen van een professioneel statuut over de onafhankelijkheid (artikel 5.12 Voda). Ook zijn er regels ter voorkoming van tegenstrijdige belangen (artikel 5.13 Voda). Vier Cohen-advocaten (Margot Allertz, Maarten Sturm, Marcella de Haan en Arthur Overweel) weiden uit over hun vak.

Lees de portretten in het e-magazine van juni. 

 

advocaat in dienstbetrekking 3
FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie