Het nieuwe tarief gaat gelden voor het reizen naar een strafzitting, het reizen naar verdachten in hechtenis en in piketzaken voor reizen buiten het ressort. Voor piketreizen binnen het eigen ressort blijft de bestaande reiskostenvergoeding van 37 cent gehandhaafd.

Advocaten en mediators die op toevoeging werken krijgen daarnaast een extra vergoeding voor de bijstand tijdens vervolgverhoren. Vanaf 1 juli wordt bij vervolgverhoor in zogenaamde A- en B-zaken een aanvullende vergoeding van eenmaal 1,5 punt verstrekt, ongeacht het aantal vervolgverhoren. In geval van minderjarige verdachten wordt ook in lichtere C-zaken een aanvullende vergoeding gegeven.

Asielrechtadvocaten krijgen in sommige gevallen 2,5 punt extra vergoed. Dat geldt als er na een gegrond beroep of hoger beroep een aanvullend nader gehoor wordt afgenomen of een hernieuwd voornemen wordt uitgebracht.

Met de hogere reiskostenvergoeding voor strafrechtadvocaten doet minister Weerwind (Rechtsbescherming) zijn eerdere toezegging aan de Tweede Kamer gestand. Zowel vanuit de Kamer als de advocatuur wordt sinds de inflatiestijging van de afgelopen jaren aangedrongen op hogere tarieven, niet alleen voor reiskosten maar ook voor toevoegingen.

Advertentie