Twee vof-vennoten hadden ruzie: volgens vennoot A had vennoot B ten onrechte drie miljoen uit de vof gehaald. Op verzoek van vennoot A voerde mr. X een kort geding tegen vennoot B namens A én vof.

Vennoot B en de vof klagen over mr. X. Volgens hen had mr. X überhaupt niet namens de vof een procedure mogen voeren, want daarvoor had hij volgens de managementovereenkomst toestemming nodig van beide vennoten.

Procederen toegestaan

De raad van discipline Arnhem-Leeuwarden achtte deze klacht in eerste instantie gegrond. B mocht zich, ondanks zijn belangenconflict met de vof, op die toestemmingsregel in de managementovereenkomst beroepen. Mr. X mocht de vof niet ‘kapen’ om vennoot B een lesje te leren. Hij had het kunnen oplossen met een rechterlijke machtiging.

Maar het Hof van Discipline vliegt het anders aan. Volgens het Handelsregister waren beide vennoten zelfstandig bevoegd, nog daargelaten dat de managementovereenkomst ‘niet eenduidig’ was en ook nog eens ongetekend, aldus het Hof. Mr. X mocht dus simpelweg een procedure voeren voor de vof op verzoek van een van de vennoten.

Belangenconflict

Maar mocht ook de combinatie: optreden voor vof én vennoot A? Het Hof keek nog eens naar de dagvaarding. In het petitum stond dat B wat eisers betreft kon betalen aan vof óf vennoot A. Daarmee lag volgens het Hof een belangenconflict op de loer, want aan wie kwam (welk deel van) dat geld dan uiteindelijk toe? Volgens mr. X was voor alle betrokkenen duidelijk dat betaling werd gevraagd ten gunste van de vof, maar het Hof vertrouwt het blijkbaar niet.

Dat er mogelijk tegenstrijdige belangen speelden bleek volgens het Hof ook uit het feit dat mr. X, met een beroep op de geheimhoudingsplicht, had geweigerd vennoot B inzage te geven in opdracht, nota’s en betalingen.

Informatieplicht

Die weigering – daarover ging de derde klacht – was eveneens onjuist. Als advocaat van de vof moest mr. X ook vennoot B informeren. En als een advocaat optreedt voor twee cliënten die niet alles van elkaar mogen weten, moet hij de boel zo inrichten dat hij ze beide de hun toekomende informatie kan geven zonder geheimen over en weer te verklappen.

Mr. X krijgt een waarschuwing.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie