‘Schorsing Weski is een ordemaatregel, geen strafmaatregel’, citeerde het Advocatenblad in het laatste nummer de Rotterdamse deken. En dat is waar. Maar het is – helaas – wel een aanloop naar een tuchtzaak.

Artikel 60ab is bedoeld voor gevallen waarin de deken wil voorkomen dat er schade kan ontstaan door het handelen van de advocaat voordat er een definitieve schorsing of schrapping ligt. Hij kan er om vragen als er een ernstig vermoeden tegen een advocaat is gerezen ‘van een handelen of nalaten waardoor enig door artikel 46 beschermd belang ernstig is geschaad of dreigt te worden geschaad’.

De tuchtrechter moet op een 60ab-verzoek binnen twee weken uitspraak doen. Wordt een schorsing uitgesproken dan gaat die meteen in. De deken heeft dan – als hij niet al een bezwaar had ingediend – zes weken de tijd om dat te doen. Bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Hij kan nog een keer uitstel krijgen, en dat is nu dus gebeurd. Zie voor dit alles de uitspraken van de Haagse raad van discipline van 4 mei en 15 juni. Volgens lid 5 van 60ab Advocatenwet is daarmee de mogelijkheid van uitstel uitgeput.

Juiste toon

Dat een schorsing ‘mevrouw Weski de handen vrij geeft voor haar verdediging’, zoals de deken in het Advocatenblad-artikel benadrukt, is misschien een bij-effect, maar kan grond noch doel zijn: de deken zal met een dekenbezwaar moeten komen wil hij voorkomen dat de schorsing vervalt.

Het zal vast zwoegen zijn om hier de juiste toon te treffen en de juiste onderbouwing voor een bezwaar te vinden. Een bekende, door velen hooggewaardeerde collega die aan het einde van haar loopbaan in zo’n benarde situatie is geraakt. En het kan nog jaren duren voordat er in de strafzaak tegen haar enige duidelijkheid ontstaat.

Dekenbezwaar vereist

Bij een 60b-schorsing hoeft er geen bezwaar te volgen. Die schorsing is bedoeld voor de advocaat ‘die tijdelijk of blijvend geen blijk geeft zijn praktijk behoorlijk uit te kunnen oefenen’, en kan voor onbepaalde tijd gelden. De advocaat in kwestie kan in hoger beroep, maar kan ook te allen tijde opheffing vragen. Maar die optie kent 60ab niet.

Er is natuurlijk ook een kans dat Weski zich laat uitschrijven. De kans op herinschrijving lijkt nihil, zodat een dekenbezwaar dan misschien achterwege kan blijven.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie