In 2021 en 2022 kon een beroep op de eerdere subsidieregelingen beroepsopleiding sociaal advocaten worden gedaan. Het subsidieplafond van de subsidieregeling van 2022 is onlangs bereikt, aldus de RvR. ‘In totaal is 350 keer gebruik gemaakt van de regeling. Uit de evaluatie is gebleken dat deelnemende advocaat-stagiaires geografisch en qua specialisme goed verspreid zijn. Ook worden de subsidieregelingen door advocaten en advocaat-stagiairs zeer gewaardeerd. De regeling is daarmee een succes.’

Kantoren kunnen subsidie aanvragen voor advocaat-stagiaires die vanaf 2023 met de beroepsopleiding advocatuur starten. Met ingang van deze subsidieregeling kunnen ook stagiair-ondernemers subsidie aanvragen voor de beroepsopleiding. De subsidie dekt de totale kosten van de beroepsopleiding (vooralsnog 12.995,00 euro). De subsidie kan aangevraagd worden vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant (begin juli 2023). De regeling heeft een subsidieplafond van € 2.280.000,00 en werkt terug tot 1 maart 2023.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de stagiaire op basis van een arbeidsovereenkomst in loondienst zijn van het kantoor van zijn patroon, of hij/zij moet als stagiair-ondernemer gaan werken. Verder moet de patroon in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag een aantal toevoegingen hebben verkregen dat minimaal gelijkwaardig is aan dertig toevoegingseenheden. Ook moet naast de patroon een tweede advocaat bij de opleiding van de stagiaire betrokken zijn.

Andere regel is dat aan de advocaat-stagiair tijdens de driejarige stage minimaal zestig toevoegingseenheden moeten worden afgegeven. De aanvraag moet ten minste vier weken voor de start van de beroepsopleiding worden ingediend. Advocaat-stagiairs die deelnemen aan het voorjaarscohort 2023 moeten uiterlijk twaalf weken na inwerkingtreding van de regeling de subsidie aanvragen.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie