De ministerraad heeft daartoe vrijdag besloten. De Toetsingscommissie experimenten rechtspleging, ingesteld in het kader van de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging, bestaat uit een voorzitter en zes leden.

Prof. mr. L. Timmerman is benoemd tot voorzitter. Hij is hoogleraar ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkte eerder als advocaat-generaal bij de Hoge Raad. De commissie bestaat verder uit prof. dr. C. van den Bos, prof. mr. dr. A.T. Marseille, dr. M. Turina-Tumewu, prof. mr. dr. L. Visscher, prof. dr. M. ter Voert en prof. mr. dr. M. Westerveld.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie