Dit is een oproep aan strafrechtadvocaten: bespreek de mogelijkheid van mediation met je cliënt. Met mediation in strafzaken kunnen resultaten worden bereikt die voor de cliënt, of dat nu een slachtoffer of een verdachte is, zeer de moeite waard zijn. De cliënt neemt met mediation het heft in eigen handen. Hij/zij kan daarmee invloed uitoefenen op de loop van een strafzaak en hoeft niet louter toe te zien of, en zo ja wat, justitie met de zaak doet. Veel advocaten zijn niet bekend met mediation in strafzaken of staan er ambivalent tegenover. Dat is ten onrechte. Wij zullen in dit artikel uitleggen wat goede redenen zijn om voor mediation te kiezen. Eerst zetten we uiteen wat mediation in strafzaken is, daarna wat de voorwaarden zijn om eraan deel te nemen.

Lees verder in het e-magazine van juli.

Advertentie