Alexander Leuftink heeft zich teruggetrokken als lid van de algemene raad van de NOvA, nadat de raad van discipline hem een waarschuwing oplegde in zijn rol als advocaat. Leuftink was slechts drie weken eerder benoemd als AR-lid.

De NOvA maakte het terugtreden van Leuftink bekend op de dag dat de Amsterdamse tuchtrechter hem een waarschuwing oplegde wegens schending van de geheimhoudingsplicht. De familierechtadvocaat, partner bij het Amsterdamse LINK Advocaten, had in een echtscheidingsprocedure stukken ingebracht, die eerder tijdens een vastgelopen overlegscheidingstraject waren verkregen. Volgens vaststaande jurisprudentie is dat niet toegestaan.

Het terugtreden van Leuftink is in lijn met het beleid van de algemene raad dat een disciplinaire sanctie niet verenigbaar is met een bestuursfunctie bij de Nederlandse orde van advocaten, aldus de NOvA. Vijf jaar geleden moest AR-bestuurder Ruben Alders Baas om dezelfde reden het veld ruimen.

Alexander Leuftink was pas lid van de algemene raad sinds 30 juni, nadat het college van afgevaardigden een dag eerder instemde met zijn voordracht. Op dat moment had de raad van discipline nog geen uitspraak gedaan, maar was de zaak al wel op zitting geweest.

Advertentie