De verdediging van Taghi wordt gevormd door Michael Ruperti, Arthur van der Biezen en Sjoerd van Berge Henegouwen. Zij namen eind juni het stokje over van Inez Weski, die na haar arrestatie door de tuchtrechter werd geschorst.

De drie strafpleiters vroegen half juli om negen maanden uitstel om zich te kunnen inlezen. Dat verzoek werd vorige week afgewezen door de Amsterdamse rechtbank, omdat het proces tegen Taghi en zijn medeverdachten al grotendeels is afgerond. Pleidooi en dupliek van de verdediging zijn al achter de rug. Het Marengoproces loopt al circa vijf jaar.

De drie advocaten tonen zich verbaasd over het besluit van de rechtbank, laten ze weten. ‘Kennelijk behoeft onze cliënt in de visie van de rechtbank niet meer te beschikken over raadslieden die over enige dossierkennis beschikken.’ Ze noemen deze ‘opmerkelijke zienswijze’ in strijd met de beginselen van een eerlijk proces.

Ridouan Taghi heeft zijn raadslieden gezegd niet meer mee te willen doen aan wat hij bestempelt als een schijnproces. Volgens hem is de rechtbank bevooroordeeld en ligt het vonnis al klaar. Hij wil volgens zijn advocaten niet dat er zonder dossierkennis wordt deelgenomen aan het proces. De drie raadslieden zeggen dat standpunt te respecteren. ‘Deelname zonder adequate dossierkennis druist in tegen onze beroepsethiek en verplichtingen. Cliënt heeft immers recht op adequate en effectieve rechtsbijstand. (…) Wij zullen daarom de tijd nemen die nodig is om het dossier te bestuderen.’

Op 6 oktober staat een nieuwe zitting gepland in het proces. De uitspraak stond gepland voor 20 oktober, maar de rechtbank heeft al laten weten die datum niet te gaan halen.

Advertentie