De dekens vragen sinds enkele jaren van alle kantoren de financiële kengetallen op, om beter de vinger aan de pols te kunnen houden. Advocaten met geldproblemen lopen meer risico de regels te overtreden, is de gedachte daarachter. De maatregel leidde destijds tot de nodige discussie, die uiteindelijk door de tuchtrechter werd beslecht.

Volgens het jaarverslag verstrekten in 2022 5.481 kantoren hun financiële cijfers. In 871 leverde de automatische analyse een rode of oranje vlag op, een signaal dat tot nader onderzoek noopt.

Meestal bleek er niets aan de hand. In 506 gevallen was geen nadere actie nodig. In 212 gevallen was er wel aanleiding tot stappen. Zo werden bij 26 kantoren de jaarcijfers en halfjaarcijfers opgevraagd plus een zogeheten financieel gesprek ingepland. Over de uiteindelijke bevindingen rept het jaarverslag niet.

Nog eens 45 kantoren die een rode of oranje vlag kregen, bleken al in de gaten te worden gehouden. Veertien andere kantoren kunnen dit jaar op een formeel bezoek van de deken rekenen. Bij 77 kantoren werd volstaan met een telefoongesprek over de cijfers.  Aan 109 kantoren werd gevraagd jaarcijfers over 2021 en halfjaarcijfers over 2022 te verstrekken voor nader onderzoek. In 109 gevallen wachten de dekens de kengetallen van 2023 af, alvorens te beslissen over eventuele vervolgactie.

Klachten

Uit het jaarverslag blijkt verder dat de dekens in 2022 2.076 klachten over advocaten ontvingen. Een jaar eerder waren dat er 2.435. Gebrekkige communicatie en traagheid liggen vaak ten grondslag aan een klacht, concluderen de dekens. Ook een beter verwachtingsmanagement bij cliënten kan helpen om klachten te voorkomen, stellen de dekens.

De meeste klachten (914) richtten zich tegen de eigen advocaat. Nog eens 763 klachten waren gericht aan het adres van de advocaat van de wederpartij. In 117 gevallen kwam de klacht van een andere advocaat.

Advertentie