Voor de uitvoering van de regeling zijn advocaten en mediators nodig. De Raad roept daarom advocaten en mediators op om deel te nemen aan deze subsidieregeling. De regeling is er speciaal voor eigenaren van een gebouw die te kampen hebben met schade als gevolg van gaswinning en gasopslag in Groningen en directe omgeving. Het inschakelen van een advocaat is bijvoorbeeld mogelijk bij het indienen van een zienswijze op een schaderapport van het IMG of bij de afwikkeling van de schade door het IMG.

In afstemming met de NOvA en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) heeft de Raad deelnamevoorwaarden opgesteld. Voor advocaten geldt dat ze zijn ingeschreven bij de Raad en daarnaast minimaal twee jaar staan geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de NOvA op het gebied van het bestuursrecht en/of omgevingsrecht. Als alternatief geldt dat de major bestuursrecht of de hoofdpraktijk bestuursrecht van de beroepsopleiding is afgerond. Ook het gevolgd hebben van een door de Raad goedgekeurde cursus op het terrein van het bestuursrecht kan volstaan.

De basisvergoeding voor rechtsbijstand door advocaten bedraagt veertig punten per fase, in zowel het traject voor schadevergoeding als voor versterking. Aanvullend daarop zijn enkele toeslagen mogelijk, zoals bijvoorbeeld een onkostenvergoeding per zaak.

Klik hier voor meer informatie of om deel te nemen aan de regeling.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie