Nieuwe rechtswinkels en nieuwe initiatieven van bestaande rechtswinkels komen volgens de geldende regels niet voor (extra) subsidie in aanmerking. Op dit moment ontvangen jaarlijks circa dertig rechtswinkels financiële steun. In 2022 kwamen alleen rechtswinkels in aanmerking voor subsidie als zij deze ook in 2020 of in 2020 ontvingen, schrijft de minister. Hij maakt geen haast met aanpassing van de regels en heeft er in ieder geval geen extra geld voor over, maakt hij duidelijk. ‘Op termijn wil ik onderzoeken of deze regeling aangepast zou moeten worden, waarbij het huidige financiële kader leidend is.’

Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam bleek eerder dat rechtswinkels als opstapje naar de (sociale) advocatuur kunnen dienen, doordat juristen aan het begin van hun loopbaan in aanraking komen met problemen van kwetsbare burgers.

Landelijke dekking

Hoewel Weerwind geen geld vrijmaakt voor nieuwe rechtswinkels, deelt hij de conclusie van de onderzoekers dat samenwerking met de (sociale) advocatuur belangrijk is voor de professionalisering van rechtswinkels. Dit draagt volgens hem bij ‘aan de kwaliteit van de advisering en adequate doorverwijzing naar een (sociaal) advocaat.’

De minister werd ook gevraagd of de landelijke dekking van rechtswinkels verbeterd moet worden. Daarop antwoordt Weerwind dat hij focust op een goed functionerend stelsel van eerstelijnsvoorzieningen. Maar ‘het is niet aan het ministerie om nieuwe rechtswinkels op te richten.’

Op dit moment loopt een onderzoek naar de eerstelijnsvoorzieningen, waaronder rechtswinkels, in alle Nederlandse gemeenten. Dat wordt naar verwachting eind dit jaar afgerond.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie