Uylenburg wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Op dit moment is zij voorzitter van de Omgevingskamer van de Afdeling bestuursrechtspraak. Uylenburg is sinds juni 2012 staatsraad (rechter) bij de Afdeling. Sinds 2017 is zij voorzitter van de Omgevingskamer. Voordat Uylenburg bij de Raad van State kwam werken, was zij hoogleraar milieurecht, in het bijzonder natuurbeschermingsrecht, aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is nog als gasthoogleraar verbonden aan deze universiteit.

Van Ettekoven is ruim zes jaar voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak geweest. Hij blijft na zijn terugtreden staatsraad.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie