Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid meldt dat minister Weerwind (Rechtsbescherming) half juli daartoe heeft besloten. Volgens de Amsterdamse orde van advocaten is de regeling het gevolg van overleg tussen partijen die betrokken zijn bij de buurtrechtbank Venserpolder.

Door de integrale aanpak vragen buurtrechterzaken meer inzet en tijd van sociale advocaten dan reguliere rechtbankzaken, aldus de Amsterdamse orde. Het huidige systeem van gefinancierde rechtsbijstand voorziet daar echter niet in.

Extra werk

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een regeling, maar die vergt nog enige tijd. Volgens de Amsterdamse orde is financiering van de extra werkzaamheden in buurtrechtbankzaken nu al nodig.

Op verzoek van de Amsterdamse orde komt er daarom een tijdelijke voorziening, in afwachting van de landelijke regeling. De tijdelijke voorziening houdt in dat advocaten een toeslag van drie punten kunnen aanvragen, naast de reguliere toevoeging(en) voor de te behandelen zaken.

Half juli

De regeling moet nog worden geïmplementeerd door de Raad voor Rechtsbijstand. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt te verwachten dat de tijdelijke regeling half september af is. Vanaf dat moment komen zaken vanaf 14 juli (de datum van het besluit van de minister) voor de toeslag in aanmerking.

Advertentie