De 26 reageren met hun brief op de plannen van minister Weerwind om het toezicht op andere leest te schoeien. Niet de lokale dekens maar een onafhankelijk toezichthouder advocatuur (OTA) controleert straks het doen en laten van advocaten.

Vorig jaar oktober stuurden de 26 ook al een brief, toen met het dringende pleidooi de nieuwe toezichthouder los van de advocatuur te positioneren.

Grote stap

In de jongste brief bestempelen de briefschrijvers, waaronder voormalig CvT-bestuurder Jeroen Kremers, oud-deken Evert Jan Henrichs en De Brauw-advocaat Jonathan Soeharno, het voorstel van Weerwind als ‘een grote stap vooruit’. Niettemin presenteren ze een lijstje met verbeterpunten, die er vooral op lijken gericht de invloed van de NOvA verder terug te dringen.

Zo wil Weerwind de NOvA straks een bescheiden rol toekennen bij het reilen en zeilen van de OTA, zoals gehoord worden over benoemingen en financiering. De briefschrijvers menen dat die rol beter bij het dekenberaad kan worden neergelegd. ‘De landelijke orde staat immers los van de lokale orden en is niet (alleen) representatief voor de advocaten in ons land’, constateren ze. Eigenlijk zou de advocatuur zich zo moeten organiseren dat de landelijke NOvA, net als in andere landen, wordt opgebouwd uit de lokale orden, menen ze. ‘Zonder hervorming van de NOvA zal sprake blijven van concurrentie en sluimerend conflict, waar de OTA niet mee mag worden belast.’

Kwartiermaker

De briefschrijvers adviseren Weerwind een kwartiermaker aan te stellen die de komst van de OTA gaat voorbereiden. Uiteraard is het aan het dekenberaad om het voortouw te nemen, maar die zijn voor de financiering afhankelijk van de NOvA. ‘Die afhankelijkheid heeft tot conflicten en gebrek aan voortgang geleid, en er moet rekening mee worden gehouden dat dat zich zal blijven voordoen. Met alle risico’s vandien op hiaten en ongelukken in het lopende toezicht.’

Om de OTA straks te bekostigen pleiten de 26 ervoor de jaarlijkse hoofdelijke bijdrage te vervangen door een bijdrage naar financiële draagkracht. Ook de algemene raad van de NOvA is voorstander van een inkomensafhankelijke bijdrage.

Rechtspersoon

De 26 (oud-)advocaten, hoogleraren en bestuurders proberen minister Weerwind er nogmaals van te overtuigen dat het beter is de OTA als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) neer te zetten, dan als orgaan van de NOvA. De voorgestelde juridische vormgeving noemen ze gekunsteld. Een alternatief is nog om van de OTA een zelfstandige rechtspersoon te maken, zo opperen ze in hun brief.

De algemene raad van de NOvA laat weten vooralsnog niet te reageren op de brief van de 26. De algemene raad bereidt een formele reactie voor op het voorstel van minister Weerwind, later dit najaar. Daarin zal ook deze brief worden betrokken, aldus een woordvoerder.

 

Toezicht-2-

Deel van Dossier

Toezicht advocatuur: kroniek van het voortschrijdend inzicht

Het toezicht op de advocatuur is inzet van een stevig debat. Dit dossier biedt een chronologisch overzicht van de berichtgeving over de kwestie.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie