Een duidelijke meerderheid van zestig procent vindt dat het huidige systeem (toezicht door de lokale dekens) goed functioneert. De grondige herziening die minister Weerwind (Rechtsbescherming) voor ogen heeft, acht deze groep niet nodig. Het huidige model functioneert naar wens, is de algemene opvatting.
Het Advocatenblad hield in augustus een peiling onder abonnees. Ruim 600 advocaten gaven antwoord op een tiental vragen over het toezicht. Hoewel het merendeel hervorming niet nodig vindt, zijn er binnen de balie ook voorstanders te vinden. Drie op de tien advocaten menen dat het toezicht nieuwe stijl het maatschappelijk vertrouwen in de advocatuur vergroot.

graph-1

 

Vraag 1: Het huidige toezicht bestaat sinds 2015. Vindt u het nodig het stelsel grondig te herzien?

Advertentie