Het verplichte ouderschapsplan bestaat inmiddels vijftien jaar. Reden voor de vFAS, die het ouderschapsplan heeft ontwikkeld, om het plan te evalueren en te moderniseren. Uit onderzoek onder 463 gescheiden ouders blijkt dat het ouderschapsplan een welkome leidraad is in een moeilijke periode. Ruim de helft (52 procent) van de ouders vindt het een goed idee om al tijdens de relatie afspraken te maken over de kinderen. Over het juiste moment hiervoor zijn de respondenten verdeeld: tijdens het huwelijk (zestien procent), voordat de kinderen geboren zijn (zeventien procent) hetzij bij de geboorte van het eerste kind (zeventien procent). Het merendeel (56 procent) van de respondenten geeft aan hun kinderen niet te betrekken bij het maken van afspraken voor het ouderschapsplan. Het overige deel (44 procent) betrekt de kinderen hier wel bij, dan wel met begeleiding van een vertrouwenspersoon (twaalf procent) of samen (31 procent).

Glenda Raap, voorzitter van de vFAS: ‘Uit het onderzoek blijkt een duidelijke kentering bij jonge gescheiden ouders (25-39 jaar). Zo geeft 59 procent aan dat het ouderschapsplan een positief effect heeft op de relatie met hun ex-partner. Ook zien zij de gewenste afspraken vaker terug in het plan en hebben ze het gevoel minder water bij de wijn te hebben gedaan. Bij jonge gescheiden ouders wordt bij het opstellen van het plan eerder uitgegaan van gelijke draagkracht en gelijke zorg. Ook vinden meer jonge gescheiden ouders het een goed idee om al afspraken te maken voordat er kinderen komen dan gescheiden ouders van 55-70 jaar. Bovendien betrekken jonge gescheiden ouders hun kinderen vaker bij de totstandkoming van het ouderschapsplan.’

De vFAS wil met een vernieuwd ouderschapsplan beter aansluiten op de veranderde kijk op gezamenlijk ouderschap. ‘Dit aangepaste model moet het gescheiden ouders gemakkelijker maken in een toch al verwarrende tijd,’ zegt Raap. ‘Maar vooral nodigen we ouders uit om hun kinderen vaker te betrekken bij de totstandkoming van het ouderschapsplan. Naar onze ervaring draagt het nog meer bij aan de acceptatie van de situatie. Voor de kinderen helpt het meedenken bij aan het herstel van het zelfvertrouwen dat zij door de scheiding vaak deels verliezen.’

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie