Dat blijkt uit de jongste editie van de ‘European M&A Outlook’ van advocatenkantoor CMS en databedrijf Mergermarket. De vooruitzichten zijn aanzienlijk pessimistischer dan vorig jaar, toen 73 procent van de ondervraagde dealmakers een toename in fusies en overnames voorspelde.

Dit jaar is er sowieso al sprake van een krimpende markt. In de eerste helft van 2023 daalde de totale transactiewaarde met 47 procent ten opzichte van het jaar daarvoor (van 596 miljard euro naar 316 miljard euro). Tegelijkertijd daalde het transactievolume met slechts 12 procent (van 8.635 naar 7.608 deals).

Volgens de onderzoekers tonen kopers zich minder bereid risico’s te lopen, mede ingegeven door hogere financieringskosten en een terughoudende opstelling van de banken bij het verstrekken van leningen.  Bijna de helft van de dealmakers denkt dat inflatie en rentedruk de grootste obstakels zijn voor het sluiten van deals in de komende twaalf maanden.

Dealmakers zien ondergewaardeerde en slecht presterende ondernemingen nog steeds als de belangrijkste stimulansen voor de fusie- en overnameactiviteit in Europa in het komende jaar, aldus het onderzoek. Daarnaast verwachten veel van hen dat ESG-regelgeving in Europa nieuwe transactiemogelijkheden gaat creëren.

Advertentie