De commissie krijgt de opdracht de verkiezingsprogramma’s kritisch te beoordelen op de minimale eisen van rechtsstatelijkheid, aldus de NOvA. ‘Het gaat hierbij om een effectieve toegang tot de rechter, bescherming van elementaire grondrechten en of de overheid zelf zich aan de regels houdt.’

De orde zegt de kiezer te willen helpen bij het maken van een keuze en tegelijkertijd een bijdrage te willen leveren aan de verkiezingsdebatten.
Naast voorzitter Willem van Schendel bestaat de commissie uit secretaris François van Vloten (orde van advocaten Limburg), Channa Samkalden (Prakken d’Oliveira), Irma van den Berg (SIX Advocaten), Robert Sanders (De Clercq), Thomas van
Houwelingen-Boer (Everaert Advocaten) en Jorg Werner (Noordstern Advocaten).

De commissie wil haar bevindingen begin november publiceren. Het is de vierde keer dat de NOvA de verkiezingsprogramma’s laat doorspitten.

Advertentie