De Tweede Kamer praat donderdagmiddag met de minister over de gefinancierde rechtsbijstand. In de aanloop naar dat overleg heeft Weerwind een reeks schriftelijke antwoorden naar de Kamer gestuurd.

Daarin zegt hij onder meer dat in mei een onderzoeksproject is gestart met studenten van verschillende universiteiten. Zowel bij de minister als bij de Kamer bestaan zorgen over het gebrek aan aanwas van jonge sociaal advocaten, onder meer ingegeven door een arbeidsmarktrapport. Het onderzoek op de universiteiten moet meer inzicht verschaffen in de beweegredenen van studenten, aldus Weerwind.

‘Om de jonge aanwas te stimuleren zal eerst duidelijk moeten worden wat rechtenstudenten tegenhoudt om sociaal advocaat te worden. Het team zal onderzoek doen naar de vraag wat de belemmeringen zijn voor studenten om door te stromen naar de sociale advocatuur en hoe dit onder andere in het onderwijs verbeterd kan worden.’

De minister verwacht later dit najaar de resultaten te ontvangen. Aan de hand daarvan wil hij bezien waar binnen het onderwijs op ingezet moet worden om de doorstroom naar de sociale advocatuur te vergroten.

Sociaal recht

Minister Weerwind overweegt al een studierichting sociaal recht in te stellen. Dat plan is nog weinig concreet, laat hij weten. ‘Hoe de studierichting precies zal moeten worden vormgegeven staat nog niet vast.’ De bewindsman zegt voor de zomer een eerste verkennend gesprek te hebben gevoerd met een aantal decanen van rechtenfaculteiten.  Voor het vervolg gaat hij in overleg met het ministerie van Onderwijs.

Daarnaast lopen er volgens Weerwind gesprekken met diverse universiteiten om de sociale advocatuur meer voor het voetlicht te brengen in bijvoorbeeld het curriculum of tijdens een minor.

Verder is de Raad voor Rechtsbijstand bezig met het instellen van een leerstoel ‘Toegang tot het recht in een lerend stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand’.

Weerw14sep1

Kamer zinspeelt op afschaffing forfaitair stelsel

De Tweede Kamer vindt dat minister Weerwind (Rechtsbescherming) moet nadenken over een andere systeem voor de betaling van toevoegingen.

Advertentie