Opgenomen geheimhoudergesprekken moeten binnen veertien dagen worden beluisterd, schrijft de NOvA. Na deze periode worden de gegevens automatisch vernietigd. De wettelijke bewaartermijn van een jaar wordt daarmee flink verkort. Als de geheime diensten de opgevangen communicatie willen gebruiken voor (inlichtingen)onderzoek, dan moeten zij de rechtbank Den Haag om toestemming verzoeken.

Snelle inwerkingtreding

De NOvA meldt dat de implementatie van het systeem van nummerherkenning bij de veiligheidsdiensten de komende maanden plaatsvindt, ‘waarna wordt gestreefd naar een snelle inwerkingtreding.’

Het verplichte systeem van nummerherkenning bestaat al sinds 2011 bij de politie. Sinds 2013 bestond een systeem op basis van vrijwilligheid bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Vanaf 1 januari 2023 deelt de NOvA alle geheimhoudernummers van advocaten automatisch met DJI.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie