Man achter de verklaring is Michiel Zwinkels, die dit voorjaar Guus Schram opvolgde als hoofdofficier van het Functioneel Parket en binnen het OM portefeuillehouder verschoningsrecht is. Hij erfde een hoofdpijndossier dat in de loop der jaren steeds openlijker tot vijandigheid heeft geleid tussen OM en advocatuur, met name in de zaak Castor. Diverse rechters oordeelden dat het OM het verschoningsrecht in die zaak heeft geschonden.

Andere koers

Waar het OM jarenlang vasthield aan het beleid, lijkt er met de komst van Zwinkels sprake te zijn van een andere koers. Mogelijk speelt daarbij een uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch een rol, dat in mei besliste dat niet het OM maar de rechter-commissaris oordeelt over geheimhoudersinformatie.

In de recente verklaring zegt het OM het verschoningsrecht te willen respecteren, maar vraagt het begrip voor de lastige omstandigheden. Het wordt steeds moeilijker om geheimhoudersinformatie buiten de deur te houden, aldus het OM, al was het alleen maar doordat in strafrechtelijke onderzoeken in toenemende mate beslag wordt gelegd op grote hoeveelheden digitale gegevens. Als daar vertrouwelijke informatie tussen zit, is vaak niet duidelijk om hoeveel gegevens het gaat en waar die zich bevinden. Het is lastig die informatie eruit te filteren, aldus het OM. ‘In de wet is niet vastgelegd hoe die filtering praktisch moet plaatsvinden.’

Impasse

Het Hof Den Bosch heeft met zijn uitspraak een impasse veroorzaakt, klaagt het OM, doordat nu een rechter-commissaris over filtering van geheimhoudersgegevens moet beslissen. ‘De rechters-commissarissen zijn echter van oordeel dat er geen wettelijke grondslag is op basis waarvan zij deze taak zouden moeten oppakken; zij zien hier juist wel een rol voor de officier van justitie en geven daarnaast aan dat zij geen capaciteit hebben om dit te doen.’

Ook het ‘uitgrijzen’ van geheimhoudersinformatie is niet gemakkelijk, zegt het OM. Dat is een technische bewerking van gegevens, waardoor ze weliswaar niet worden vernietigd, maar feitelijk ontoegankelijk worden gemaakt. Hoofdofficier Zwinkels zegt daarover ‘in een constructief gesprek’ afspraken te willen maken met rechtspraak en advocatuur.

Eerste stap

Tim de Greve, samen met zijn kantoorgenoten van Stibbe dé opponent van  het OM in deze kwestie, zegt de verklaring van het OM een mooie eerste stap te vinden. Hij toont zich vooral tevreden met de andere toon die het OM aanslaat en de constructieve houding van Zwinkels.

Wat De Greve betreft komt er een in essentie simpel en doeltreffend systeem. ‘Als vooraf bekend is of wordt vermoed dat in beslag genomen data gegevens van geheimhouders bevatten, moet alles rechtstreeks en ongezien naar de rechter-commissaris. Vervolgens wordt aan de advocaat gevraagd aan te wijzen welke gegevens onder het verschoningsrecht vallen.’

De rechter-commissaris kan de rest dan direct aan het OM vrijgeven, meent De Greve. ‘Zo komen gegevens van een geheimhouder niet bij het OM terecht. Het OM hoeft zich dan evenmin bezig te houden met het vernietigen van gegevens waarover het OM niet mag beschikken.’

Protocol

De Greve erkent dat er zich situaties kunnen voordoen dat het OM tijdens een onderzoek onverhoopt toch stuit op gegevens van een geheimhouder. ‘Voor die incidentele gevallen is een protocol nodig, dat garandeert dat die vertrouwelijke informatie onmiddellijk en controleerbaar wordt vernietigd.’

Dat de rechter-commissarissen niet de capaciteit hebben om zich bezig te houden met geheimhoudersinformatie wil er bij De Greve niet in. Het OM krijgt minder werk, de middelen daarvoor kunnen naar de Rechtspraak, oppert hij. ‘Vanuit de portemonnee van de Staat bezien is het vestzak-broekzak, het is dus kostenneutraal.’

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie