Minder filedruk in de regio Arnhem-Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Daarvoor is het grote project ViA15 op touw gezet. Door de A15 door te trekken naar de A12 en delen van de A12 en A15 te verbreden, moeten doorstroming en bereikbaarheid verbeteren. Het eerste tracébesluit voor het project dateert van 2017. Nu, ruim zes jaar later, kunnen de vijf grote aannemers aan wie Rijkswaterstaat het project heeft gegund, nog steeds niet starten met de bouw. Reden? De stikstof­gevolgen voor beschermd natuurgebied rondom het project. Europese regelgeving en daaruit voort­vloeiende langslepende procedures bij de Raad van State leggen het project volledig lam (zie kader).

‘Het is een kwestie die landelijk gezien van groot belang is,’ zegt bestuurs­rechtadvocaat Alexandra Danopoulos van Ploum in Rotterdam. Zij adviseert over vergunningen en staat de vijf aannemers bij die het project gaan uitvoeren. ‘Zoveel vertraging is bijna niet uit te leggen aan onze cliënten. Al die tijd is het onzeker of het project door kan gaan en dat is het nog steeds. Wij moesten de aannemers laten weten dat een uitspraak bij de Raad van State in de praktijk lang op zich laat wachten. Dat is schrikken.’

De problemen die rondom project ViA15 spelen, staan niet op zichzelf. Ze maken pijnlijk duidelijk hoe de bouwsector te lijden heeft onder de strenge regelgeving met betrekking tot stikstof. Tot eind vorig jaar was er nog niet zoveel aan de hand. In 2021 werd namelijk bij wet (Wet stikstofreductie en natuurverbetering) een bouwvrijstelling ingevoerd waardoor projecten makkelijker doorgang konden vinden. Sindsdien gold een vrijstelling voor bouw­werkzaamheden waardoor de stikstof­depositie alleen voor de gebruiksfase moest worden berekend.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State veegde deze bouwvrijstelling begin november vorig jaar echter van tafel in de Porthos-uitspraak. Volgens de afdeling voldeed de bouwvrijstelling niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht.

Lees verder in het e-magazine van oktober

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie