Mr. X werd in 2018 na twaalf jaar advocatuur met onmiddellijke ingang voor onbepaalde tijd geschorst op grond van artikel 60b lid 1 Advocatenwet. Dat de raad hem niet tot behoorlijke praktijkuitoefening in staat achtte had niet met zijn inhoudelijke kwaliteiten te maken. Het kwam door financiële misère. Mr. X had te weinig omzet en te weinig liquiditeit, en het zag er niet naar uit dat dit zou veranderen.

In 2019 liet mr. X zichzelf uitschrijven en vroeg hij zijn persoonlijk faillissement aan. Dat faillissement werd bij gebrek aan baten opgeheven en mr. X meldde zich bij een schuldhulpverlener. Hij bereikte een buitengerechtelijk akkoord met alle schuldeisers, kwam de regeling na en was ruim drie jaar later uit de schulden.

Hij vroeg de Amsterdamse Orde om een verklaring ex artikel 2 lid 6 en verzocht de Orde Noord-Holland om herbeëdiging. Er kwam een gesprek bij de Orde, waar hij vertelde dat hij zijn toekomst zonnig inzag. Hij werd nog steeds benaderd door voormalige cliënten, en wilde in een stad aan de slag waar een grote Turkse gemeenschap woont en waar relatief weinig Turkse advocaten werken. Mr. X moest een ondernemingsplan indienen en dit na commentaar van de Unit Financieel Toezicht Advocatuur aanpassen. Men verzocht meerdere malen om nadere gegevens en stelde nieuwe vragen.

 

Monitoring

Mr. X sprong door alle hoepels en kwam er heelhuids doorheen: in juli besloot de Raad van de Orde in Noord-Holland dat zijn verzoek om beëdiging in behandeling zou worden genomen, met de voorwaarde dat hij in elk geval het eerste jaar halfjaarlijks zijn cijfers moet overleggen en aan het eind van dat jaar een kantoorbezoek zal krijgen. Afhankelijk van de cijfers wordt dan beslist of de monitoring moet worden voortgezet.

In augustus werd mr. X beëdigd, maar hij was er nog niet – die schorsing voor onbepaalde tijd uit 2018 liep nog.

Mr. X diende een verzoek in bij de raad van discipline Amsterdam om opheffing van die schorsing. De dekens van Amsterdam en Noord-Holland vonden het goed omdat de reden van de schorsing niet meer bestond en voilà, mr. X kan weer aan de slag.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie