Met de bekendmaking van het OM komt een eind aan een onderzoek dat tien jaar geleden werd ingezet. Justitie verdacht twee partners van vermogensbeheerder Box Consultants uit het Brabantse Waalre van fraude,witwassen en valsheid in geschrifte.

Tijdens het onderzoek, Castor genaamd, vorderde het OM in 2015 bij een IT-provider het e-mailverkeer van Box, in totaal zo’n twee miljoen berichten. Daarin zaten ook  ruim drieduizend e-mails van Box aan de advocaten van Stibbe en vice versa. Opsporingsambtenaren van OM, FIOD en Belastingdienst en uiteindelijk zelfs landsadvocaat Pels Rijcken hadden toegang tot het mailverkeer.

Stibbe stelde zich jarenlang teweer tegen de handelswijze van het OM en stelde dat het verschoningsrecht was geschonden. Ondanks meerdere rechterlijke uitspraken hield het OM vast aan het eigen gelijk.

Pas onlangs erkende het Openbaar Ministerie zijn fouten en maakte het bekend afspraken te willen maken met de ketenpartners over de omgang met geheimhoudersinformatie.

Vrijdag zette het OM een vervolgstap en gaf het toe niet langer het recht te hebben om de verdachten in de strafzaak te vervolgen. ‘Het OM betreurt de gang van zaken en erkent dat het verschoningsrecht in deze strafzaak onvoldoende is gerespecteerd.’

Onvermijdelijk

Advocatenkantoor Stibbe laat in een reactie weten dat het goed is dat het OM tot deze ‘onvermijdelijke conclusie’ is gekomen. Hoewel de strafzaak nu definitief is geëindigd, geldt dat niet per se voor andere procedures, aldus Stibbe. De Staat kan in in ieder geval op een nota rekenen. ‘Ter zake van de juridische kosten zullen wij de gebruikelijke procedures volgen. Over eventuele andere schadeclaims doen wij op dit moment geen uitspraken.’

Ook de civielrechtelijke procedures tegen de Staat over de aantasting van het verschoningsrecht worden voortgezet. Hetzelfde geldt voor tuchtrechtelijke procedures tegen advocaten van Pels Rijcken.

Daan_Tim_2022(2)

Het eindeloze gevecht om het verschoningsrecht

Met de recente uitspraak in de zaak-Castor lijkt het gevecht tussen Stibbe en het OM voorlopig beslecht. Vraag is of het OM de uitkomst respecteert.

Advertentie