Volgens het WODC lijkt er na jaren van daling sprake van een kentering. Tussen 2012 en 2022 daalde de door de politie geregistreerde criminaliteit met dertig procent. Die daling werkte door in de hele keten. Zo daalde het aantal registraties van verdachten (-31 procent), de instroom OM (-19 procent) en het aantal dagvaardingen en oproepen wegens verzet tegen een strafbeschikking (-24 procent).
Maar van 2021 op 2022 nam het aantal geregistreerde misdrijven weer toe met
6 procent, evenals het aantal geregistreerde verdachten (5 procent), de instroom bij het OM (7 procent) en het aantal dagvaardingen en oproepen wegens verzet tegen een
strafbeschikking (7 procent).

Eenzelfde ontwikkeling is zichtbaar in het totale aantal sancties, opgelegd door politie, OM en rechter. Dat daalde in de periode 2012-2022 met 59 procent, sterker dan de geregistreerde criminaliteit. Inmiddels is weer sprake van een stijgende lijn, met uitzondering van de politie. Het aantal sancties opgelegd door OM en rechter steeg van 2021 op 2022 met respectievelijk elf procent en één procent. Het aantal sancties door de politie daalde met 29 procent. Per saldo steeg het aantal sancties met twee procent.

Het aantal door de rechter afgedane strafzaken lijkt stabiel. In 2022 deden rechters zeventigduizend strafzaken af, net zoveel als in het jaar daarvoor. Dat is meer dan in 2020, maar nog altijd flink minder dan tien jaar geleden.

Knipsel

Klik hier voor het volledige WODC-rapport.

Advertentie