De eerste werd al eerder in een andere zaak door de raad van discipline geschrapt, namelijk op 20 maart 2023. Mr. X verzuchtte toen zelf al dat hij misschien beter iets anders kon gaan doen omdat hij ondanks alle tuchtrechtelijke tikken, coaching en hulp geen controle kreeg over planning en termijnbewaking. Toch ging hij in beroep tegen de schrapping; die zaak loopt nog.

Intussen liet hij zichzelf uitschrijven op het moment dat een schorsing zou aanvangen, maar daarmee ontkwam hij niet aan deze nieuwe zaak, waarin hij toch weer vrij unverfroren verweer voerde. De zaak gaat over een cliënt die mr. X had gevraagd een procedure te beginnen teneinde verschuldigde alimentatie te verlagen. De man zorgde zelf voor twee kinderen en zat financieel volledig aan de grond.

Mr. X liet ondanks toezeggingen tot twee keer toe na die procedure te beginnen. Ook verscheen hij niet op een zitting waar de ex van de cliënt het eenhoofdig gezag vroeg, waarna dit werd toegewezen. Cliënt hoort nu niets meer meer over zijn zoon. Er was nog meer aan de hand, maar weten we eigenlijk niet zo wel genoeg? We kunnen slechts hopen dat mr. X zijn stelling dat hij bereid is de schade te vergoeden wél gestand doet.

Fraudeur

Mr. X nummer 2 werd al in 2018 door de cliënt benaderd voor een procedure waarin hij schade wilde vorderen en zijn naam wilde zuiveren – hij was opgelicht, maar werd zelf nu als fraudeur gezien. Mr. X hield vijf jaar lang zijn cliënt aan het lijntje. Op verzoeken om informatie reageerde hij nooit inhoudelijk en hij deed helemaal niets.

Het was de laatste in een reeks zaken waarin deze advocaat zijn cliënten in de steek liet en ze niet deskundig bijstond.

Deze mr. X werd op 4 oktober in een andere zaak voor onbepaalde tijd geschorst op grond van artikel 60b Advocatenwet. Hij verscheen niet op de zitting, ook dat werkt in zijn nadeel. Mr. X lijkt zich af te sluiten voor de werkelijkheid, zegt de raad. Schrapping is ook zijn deel.

Beroep

Beide advocaten kunnen nog in beroep. Pas als de beroepstermijn ongebruikt is verstreken of het Hof van Discipline in beroep de schrapping bekrachtigt, wordt de schrapping een feit.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie