In een gezamenlijke motie, opgesteld door D66’er Joost Sneller, vragen D66, CDA, SP, PvdA/GroenLinks, PvdD en ChristenUnie de regering ‘een noodinvestering te doen in de sociale advocatuur’. Het geld daarvoor moet komen uit het budget voor de rechtsbijstand, dat dit jaar niet volledig wordt benut. Hoeveel geld er overblijft is vooralsnog niet duidelijk.

Meerderheid

De motie komt volgende week dinsdag in stemming. De fracties die de motie hebben ingediend bezetten gezamenlijk precies de helft van het aantal zetels in de Tweede Kamer. Het is waarschijnlijk dat nog enkele kleine partijen, zoals Denk en BIJ1, ook vóór zullen stemmen. Om een meerderheid te verkrijgen, is het wel nodig dat alle Kamerleden van de fracties aanwezig zijn en hun stem uitbrengen.

Volgens de motie leiden onvoldoende inkomen en gebrek aan perspectief ertoe dat sociaal advocaten stoppen en dat het beroep onaantrekkelijk wordt. Dat heeft negatieve gevolgen voor de rechtsbijstand aan minder draagkrachtige rechtzoekenden.

De indieners van de motie willen dat de tarieven voor toevoegingen worden gecorrigeerd volgens de inflatie. Die bedraagt dit jaar 5,6 procent. Per 1 januari 2023 zijn de tarieven slechts met 0,67 procent geïndexeerd. Volgens de huidige regels vindt indexatie plaats op grond van de inflatie van twee jaar eerder.

Sympathiek

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) zei woensdag in de Tweede Kamer weliswaar te sympathiseren met de strekking van de motie, maar die toch te ontraden. Volgens de bewindsman moet hij zich houden aan de begrotingsregels. Bovendien is er naar zijn zeggen geen dekking voor ‘beleidsintensivering’.

Mocht de motie worden aangenomen, dan zal Weerwind binnen twee weken duidelijk maken hoe die alsnog kan worden uitgevoerd, zo beloofde hij.

 

inflation-7107103_1280

Punttarief in 2024 naar €126,55

Het basisbedrag voor toevoegingen voor rechtsbijstand en voor mediation stijgt per 1 januari waarschijnlijk met 5,29 procent naar €126,55.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie