Een ruime meerderheid van de Kamer stemde in met een motie waarin de regering wordt verzocht ‘nog dit jaar een noodinvestering te doen in de
sociale advocatuur, te dekken uit de nog niet bestede middelen in het
rechtsbijstandsbudget’.

De motie was vorige week ingediend door het D66-Kamerlid Joost Sneller, met steun van Anne Kuik (CDA), Nicole Temmink (SP), Songul Mutluer (PvdA/GL), Frank Wassenberg (PvdD) en Don Ceder (CU).

De indieners vinden dat de toevoegingstarieven voor sociaal advocaten dit jaar onvoldoende zijn geïndexeerd. Terwijl de gemiddelde consumentenprijsindex-inflatie dit jaar 5,6 procent bedraagt, zijn de tarieven begin dit jaar met 0,67 procent verhoogd. Sociaal advocaten krijgen per saldo te maken met flinke kostenstijgingen. Gebrek aan voldoende inkomen en perspectief leidt tot uitstroom van advocaten en daarmee tot verminderde rechtsbijstand aan minder draagkrachtige rechtzoekenden, aldus de Kamerleden.

Minister Weerwind, partijgenoot van Sneller, heeft steeds volgehouden dat hij niet over extra geld beschikt. Wel verwacht hij dat het begrote bedrag voor de rechtsbijstand dit jaar niet wordt opgebruikt. Om hoeveel geld dat gaat heeft hij nog niet gezegd. Weerwind beloofde de Kamer vorige week op korte termijn met een brief te komen waarin hij aangeeft hoe hij de motie denkt uit te voeren, mits deze zou worden aangenomen.

De Kamer schaarde zich dinsdag ook achter een motie van Sneller waarin hij Weerwind vraagt aan te geven hoe de vergoedingen voor sociaal advocaten in de toekomst structureel kunnen meebewegen met de inflatie.

blauwestoelentk01_0

Tweede Kamer eist onmiddellijk geld voor sociale advocatuur

Een groot deel van de Tweede Kamer eist dat minister Weerwind snel met geld over de brug komt voor de sociale advocatuur.

Advertentie