Mr. X kreeg in augustus een schorsing van zes weken, waarvan vier voorwaardelijk, vanwege donaties die cliënt Gerard Sanderink via de derdenrekening van mr. X had gedaan aan een website die negatief berichtte over zijn ex Van Egten. Mr. X had moeten doorvragen, en niet bij de voorzieningenrechter elke betrokkenheid van Sanderink bij negatieve berichten zonder meer mogen ontkennen. Hij had onvoldoende invulling gegeven aan zijn onafhankelijke positie als advocaat en zich onvoldoende dominus litis getoond, vond de raad van discipline Den Bosch toen. In die zaak is zowel door Van Egten als door mr. X appel ingesteld.

Derdenrekening

Die kwestie was voor de deken aanleiding de Unit Financieel Toezicht Advocatuur te vragen de derdenrekening van mr. X door te spitten – klopte de rest wel?

Nee dus, zo blijkt nu uit de nieuwe uitspraak. Zo liet mr. X in de twee onderzochte jaren ook andere betalingen en leningen van Sanderink aan derden via zijn derdenrekening lopen, zonder direct (noodzakelijk) verband met de zaken die mr. X voor hem deed. Dat is bankieren en dat mag niet. Althans: dan is de Wwft van toepassing, moet je dus Wwft-onderzoek doen en dat was niet gebeurd.

Daarnaast liet mr. X volgens de raad bedragen van derden langer dan nodig op de rekening staan. D at is parkeren en dat mag ook niet.

Dan waren er nog een paar contante betalingen die volgens de raad niet door de beugel konden.

Mr. X erkende deels zijn fouten, maar beriep zich op overspannenheid en een vertroebeld beoordelingsvermogen indertijd. Alleen jammer dat hij dat niet onderbouwde…

Wwft-bewust

De raad constateert ook dat mr. X zich nauwelijks Wwft-bewust toont. Dat hij niet aan de Wwft zou hebben gedacht, vindt de raad gezien zijn opgedane kennis en ervaring ongeloofwaardig. Ook wekte mr. X de indruk de ernst van de zaak niet echt in te zien, door zijn verweer niet met de nodige onderbouwing te stutten.

De raad noemt het een schending van de kernwaarden (financiële) integriteit en onafhankelijkheid, en komt tot de ijzingwekkende maatregel van zes maanden schorsing. Mr. X kan nog in beroep.

Voor de hele Sanderink-soap leze men Meegezogen in de vechtscheiding in het Advocatenblad. Daarin zegt Germ Kemper nog maar eens:

‘Je moet niets anders doen met een derdenrekening dan waarvoor hij bedoeld is, al het andere is doodeng. Als je niet aanstonds snapt waarom de cliënt het niet zelf doen, zit je op glad ijs.’

 

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie