De advocaten ‘veroordelen met klem de onevenredige reactie en de daarmee gepaard gaande wandaden van het Israëlische regime,’ aldus advocaat militair recht Reinout Sterk in de Linkedinpost met als bijlage de brief. ‘Wij veroordelen zonder meer ook de misdaden van Hamas. We maken ons echter veel zorgen over de eenzijdige opstelling van de Nederlandse regering over de schendingen van het recht door Israël.’

Daarom roept de groep de overheid op ‘ten aanzien van de misdaden die al decennia lang tegen het Palestijnse volk worden gepleegd, te handelen volgens artikel 90 van onze eigen Grondwet: De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.’ Daarnaast moet de Nederlandse overheid zich volgens de juristen maximaal inspannen om zo snel mogelijk een einde te maken aan de illegale bezetting van Palestijnse gebieden door Israël. Ook hoort de Nederlandse overheid ‘de oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen van Israël in de duidelijkst mogelijke bewoordingen veroordelen,’ aldus de advocaten in de brief. ‘Daar past geen ‘maar’ bij.’

Het LinkedIn-bericht is inmiddels bijna 1200 keer geliket.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie