De Raad is, op advies van de toenmalige Commissie Van der Meer, in oktober 2018 een pilot Extra uren gestart om een commissie te laten adviseren bij aanvragen voor toekenning van extra uren. Deze commissie heeft in 2020 een eindrapport opgesteld waarin zij adviseerde een permanente adviescommissie Exu in te stellen.

Dat advies is nu dus opgevolgd. Het Besluit instelling commissie en Reglement zijn inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant.

geld-financiën-tucht-pixabay-stevepb1

Advies: vaste commisie voor extra uren

Stel voor het toekennen van extra toevoegingsuren een vaste adviescommissie in. Die aanbeveling aan de RvR volgt uit een pilot.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie