Met de Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Acties (Wamca), die in 2020 in werking trad, werd volgens de vereniging beoogd de toegang tot het recht op een effectieve manier te vergroten. Zo’n massaclaim is volgens de VMA voor benadeelden vaak de enige manier om op te komen voor hun rechten en de schade te verhalen op de veroorzaker, ‘omdat op individuele basis de schade soms te klein is, het probleem te complex, of de financiële slagkracht of expertise van de beoogde gedaagde te groot.’

Volgens de advocaten hebben gedaagden ‘er belang bij en onbeperkte middelen voor over om rechtszaken eindeloos te vertragen. Rechtszaken worden hierdoor niet alleen onnodig kostbaar, aan de inhoudelijke behandeling wordt vaak pas na vele jaren procederen toegekomen.’ De VMA zet zich daarom in ‘om een gebalanceerd debat te voeren over de ontwikkeling van het collectief actierecht, met een bijzondere focus op het tegengaan van de vaak vertragende en kostenverhogende strategieën van gedaagden.’ Dat willen de advocaten onder meer bewerkstelligen door het bevorderen van de dialoog tussen betrokken partijen, zoals consumentenorganisaties, academici en procesfinanciers.

Claimcultuur

Daarnaast stelt de VMA dat onterecht gesproken wordt van een ‘claimcultuur’. ‘Sinds de invoering van de Wamca bijna 4 jaar geleden zijn ongeveer 78 procedures op grond van die wet gestart. In achttien daarvan wordt schade gevorderd. Een groot deel van deze 78 procedures zouden ook voor invoering van de Wamca zijn gestart,’ aldus de vereniging. Door actieve deelname aan het publieke debat hoopt de club ‘ongegronde vrees voor de ongewenste neveneffecten van massaclaims weg te nemen.’

De oprichters van VMA treden hoofdzakelijk op voor consumenten en maatschappelijke organisaties, aan de eisende kant van massaschade zaken. Het bestuur van de vereniging, die in Rotterdam zetelt, bestaat uit voorzitter Koen Rutten (Finch Dispute Resolution), Carlijn van Rest (Scott+Scott), Patrick Haas (AKD), Flip Wijers (Lemstra Van der Korst) en Frank Peters (bureau Brandeis).

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie