Pragmatisch

Van de vierhonderd respondenten die de enquête invulden, schakelt negentig procent wel eens een advocaat in. Ruim zeventig procent werkt met vaste advocatenkantoren. In 21 procent van de gevallen wordt een fixed fee gebruikt. Daarnaast hebben de respondenten behoefte aan meer pragmatisch en minder theoretisch advies.

Om meer inzicht te krijgen in trends en ontwikkelingen binnen het vak van bedrijfsjuristen, voert de NGB sinds 2021 periodiek een ledenonderzoek uit. Naast vragen over het thema ‘Externe juridische ondersteuning van de toekomst’ kwamen onderwerpen als arbeidsvoorwaarden, organisatie, cultuur op de werkvloer en werk-privé-balans aan bod. Het NGB presenteerde de resultaten tijdens de ledenbijeenkomst op 9 november in Utrecht.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie